Alemanni-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Alemanni-ngṳ̄
Alemannisch
Tĕ̤k-ĭng [alɛˈman(ː)ɪʃ]
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆  Sôi-sê̤ṳ
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
7,162,000 (2004–2012 nièng)
ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Lá-dĭng cê-mō̤
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
 Sôi-sê̤ṳ
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 gsw
ISO 639-3 gsw
Glottolog alem1243
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Alemanni-ngṳ̄ (Alemannisch) sê diŏh Sôi-sê̤ṳ buô-hông dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, iâ sê Éng-Ĕu Ngṳ̄-hiê (印歐語系) German Ngṳ̄-cŭk â-dā̤ gì ngṳ̄-ngiòng[1], gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 700 uâng nè̤ng.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]