Alexander Hamilton

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Alexander Hamilton

Alexander Hamilton (1757 nièng 1 nguŏk 11 hô̤ – 1804 nièng 7 nguŏk 12 hô̤) sê Mī-guók gì siŏh ciáh céng-dê-gă gâe̤ng gĭng-cá̤-hŏk-gă. Ĭ diŏh 1789 nièng gáu 1795 nièng sê Mī-guók gì cài-céng buó-diōng.