Alfalfa Gông (Oklahoma)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Alfalfa Gông
—  Gông  —
Alfalfa County, Oklahoma
Alfalfa Gông gì ôi-dé
Alfalfa Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Oklahoma
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Alfalfa GôngMī-guók Oklahoma gì siŏh ciáh gông.