Alfred Nobel

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Alfred Nobel

Alfred Nobel (1833 n. 10 ng. 21 h. - 1896 n. 12 ng. 10 h.) sê Sôi-diēng gì siŏh ciáh huá-hŏk-gă gâe̤ng gĕ̤ng-tiàng-sṳ̆. Ĭ sê siĕu-sŏng găng-iù cá-iŏh gì huák-mìng-ciā, gáu-muōi-lāu kŭi siŏh găng gĕ̤ng-chiōng, iā bó. Sī lō̤ ī-hâiu, ciŏng ĭ gì cièng dò̤ chók lì siék siŏh ciáh Nobel Ciōng, biēu-ciŏng dó̤i gáuk ciáh liāng-mĭk ô iā duâi góng-hióng gì nè̤ng.