Allendale Gông (South Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Allendale Gông
—  Gông  —
Allendale County, South Carolina
Allendale Gông gì ôi-dé
Allendale Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Carolina
Uōng-câng www.allendalecounty.com

Allendale GôngMī-guók South Carolina gì siŏh ciáh gông.