Androscoggin Gông (Maine)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Androscoggin Gông
—  Gông  —
Androscoggin County, Maine
Androscoggin Gông gì ôi-dé
Androscoggin Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Maine
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Androscoggin GôngMī-guók Maine gì siŏh ciáh gông.