Antonio Vivaldi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Antonio Vivaldi

Antonio Lucio Vivaldi (1678 nièng 3 nguŏk 4 hô̤ – 1741 nièng 7 nguŏk 28 hô̤) sê É-dâi-lé diŏh Baroque sì-gĭ gì siŏh ciáh cáuk-ké̤ṳk-gă. Ĭ có̤i chók-miàng gì cáuk-pīng sê „Sé-gié“ (Le quattro stagioni).