Atchison Gông (Kansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Atchison Gông
—  Gông  —
Atchison County, Kansas
Atchison Gông gì ôi-dé
Atchison Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Atchison GôngMī-guók Kansas gì siŏh ciáh gông.