Avoyelles Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Avoyelles Gông
—  Gông  —
Avoyelles County, Louisiana
Avoyelles Gông gì ôi-dé
Avoyelles Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Avoyelles GôngMī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.