跳至內容

Báe̤k-găng-dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Téng Mĕ̤k-săng (墨山) ché̤ṳ â̤ diŏh Báe̤k-găng Gĭ-diòng (北竿機場)

Báe̤k-găng-dō̤ (北竿島) sê Mā-cū Liĕk-dō̤ dṳ̆ng-báe̤k-buô gì siŏh bĭh dō̤-sê̤ṳ.

Dō̤ gà̤-dēng ô iā sâ̤ sĭk-chió. Ô mìng-ièu ciŏng-uâng chióng lā̤: „Siŏh dióng siŏh lŏk Lièng-gŏng cūi, siŏh sĭk siŏh nguā Mìng-dĕ̤ng cìng.“ (蜀漲蜀落連江水, 蜀石蜀瓦閩東情.) Dō̤-dēng gì Kṳ̀ng-biék-chŏng (芹壁村), ô Mā-cū có̤i ô dâi-biēu-séng gì Mìng-dĕ̤ng diòng-tūng cê̤ṳ-lŏk gióng-dê̤ṳk. Sāi hìng-câung mâ̤ siŏh-iông gì huă-gŏng-sĭk kī-chió, siàng lāu siŏh cô̤ siŏh cô̤ giĕng-gó gì bó̤-lūi.[1]

Chăng-kō̤ ùng-hióng

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 馬祖旅遊.福州話. youtube.com (福州電視臺).