Báik-siĕng-dó̤h

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Báik-siĕng-dó̤h

Báik-siĕng-dó̤h(八仙桌) sê dó̤h gì siŏh cṳ̄ng. Ciā dó̤h dó̤h-méng bī-gáu kuăng, siŏh biĕng â̤ sôi 2 ciáh nè̤ng, biĕng-dău dŭ-liāng â̤ sôi 8 ciáh nè̤ng, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ „báik-siĕng-dó̤h“.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]