Bìng-sìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bìng-sìng (平成), sê Nĭk-buōngnièng-hô̤, 1989 nièng 1 nguŏk 8 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi-ê̤ṳng - 2019.

Nĭk-buōng sèng siŏh bĭh nièng-hô̤ sê ciĕu-huò (昭和), â siŏh bĭh sê Lêng-huò (令和).