Bô-luāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siŏh ciáh ák-mō̤ bô-luāng
Siŏh ciáh bô-luāng gì Ó̤-sê Cáung-huō-lṳ̀ng (奧氏葬火龍) huá-sĭk

Bô-luāng, cêu-sê â̤ săng luāngdông-ŭk, sāi cê-gă gì tā̤-ŭng, niông luāng diē-sié gì puŏi-tăi huák-ṳ̆k, ék-dĭk gáu ĭ pó̤-káuk-ì-chók gì guó-tiàng.

Hiêng-dô̤i dék siòng-giéng gì bô-luāng dông-ŭk, duâi-buô-hông dŭ-sê nēu-lôi. Dáng-sê gê̤ṳng-gĭ gì ngiēng-giú huák-hiêng, iā sâ̤ săng ṳ̄-mò̤ gì kṳ̄ng-lṳ̀ng dŭ â̤ bô-luāng, cuòi céng-ék-buó ciĕ-tì „Nēu-lôi sê kṳ̄ng-lṳ̀ng gì dĭk-hiê hâiu-iô“ gì lī-lâung. [1][2][3]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Norell, M.A.; Clark, J.M.; Chiappe, L.M.; Dashzeveg, D. A nesting dinosaur. Nature. 1995, 378 (6559): 774–776. doi:10.1038/378774a0. 
  2. Clark, J.M., Norell, M.A., & Chiappe, L.M. (1999). "An oviraptorid skeleton from the Late Cretaceous of Ukhaa Tolgod, Mongolia, preserved in an avianlike brooding position over an oviraptorid nest." American Museum Novitates, 3265: 36 pp., 15 figs.; (American Museum of Natural History) New York. (5.4.1999).
  3. 模板:Doi
    本引用來源會敆幾十分鐘後自動完成。汝可以检查英文對應模板手動擴充