Băh-mā-ò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Băh-mā-ò̤

Băh-mā-ò̤ (白馬河) sê Mìng-gĕ̤ng gì siŏh dèu nàng-báe̤k-hióng gì ciĕ-làu. Ciā ò̤ téng Hók-ciŭ Să̤-hù làu chók lì, gĭng-guó Hók-ciŭ chê-kṳ̆, găk Dài-gĕ̤ng-kṳ̆ làu diē Mìng-gĕ̤ng.