Băh-ngiê (nè̤ng)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Băh-ngiê, ék-buăng cī tá̤ nè̤ng gái-siêu mā̤-mâ̤, hō̤ téng ṳ̀ng-gĭng gì nè̤ng.