White House

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Băh Gṳ̆ng dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Băh Gṳ̆ng

Băh Gṳ̆ng (White House) sê Mī-guók cūng-tūng dêu gâe̤ng gĕ̤ng-cáuk gì sū-câi.