Bău Cīng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bău Cīng

Bău Cīng (包拯, 999 n. - 1062 n.) sê Sóng-dièu gì siŏh ciáh guăng-lièu. Ĭ siŏh-sié-nè̤ng pó̤ guó iā sâ̤ áng, có̤ nè̤ng iā gŭng-ciáng, ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ „Bău-chĭng-tiĕng“ (包青天).