Bĭng-siŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bĭng-siŏng

Bĭng-siŏng (冰箱) sê siŏh cṳ̄ng diêng-ké, dò̤ lā̤ lēng-còng hĕ̤k-ciā lēng-dáe̤ng nó̤h sāi.