Barnstable Gông (Massachusetts)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Barnstable Gông
—  Gông  —
Barnstable County, Massachusetts
Barnstable Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Massachusetts
Uōng-câng www.barnstablecounty.org

Barnstable GôngMī-guók Massachusetts gì siŏh ciáh gông.