Barnwell Gông (South Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Barnwell Gông
—  Gông  —
Barnwell County, South Carolina
Barnwell Gông gì ôi-dé
Barnwell Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Carolina
Uōng-câng www.barnwellcountysc.us

Barnwell GôngMī-guók South Carolina gì siŏh ciáh gông.