Belarus-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Belarus-ngṳ̄ (беларуская мова) sê Slav ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, iâ sê Belarus gì guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Belarus-ngṳ̄ Wikipedia