Benton Gông (Mississippi)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Benton Gông
—  Gông  —
Benton County, Mississippi
Benton Gông gì ôi-dé
Benton Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Mississippi
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Benton GôngMī-guók Mississippi gì siŏh ciáh gông.