Bergen Gông (New Jersey)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bergen Gông
—  Gông  —
Bergen County, New Jersey
Bergen Gông gì ôi-dé
Bergen Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New Jersey
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Bergen GôngMī-guók New Jersey gì siŏh ciáh gông.