Berkeley Gông (South Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Berkeley Gông
—  Gông  —
Berkeley County, South Carolina
Berkeley Gông gì ôi-dé
Berkeley Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Carolina
Uōng-câng www.berkeleycountysc.gov

Berkeley GôngMī-guók South Carolina gì siŏh ciáh gông.