Berkshire Gông (Massachusetts)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Berkshire Gông
—  Gông  —
Berkshire County, Massachusetts
Berkshire Gông gì ôi-dé
Berkshire Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Massachusetts
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Berkshire GôngMī-guók Massachusetts gì siŏh ciáh gông.