Biēng-nṳ̆k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Biēng-nṳ̆k

Biēng-nṳ̆k (扁肉)[1] sê siŏh cṳ̄ng siēu-siăh.

Chăng-kō̤ Cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 刘瑞明; 林羽. 福州方言隐实示虚趣难词. 福建师范大学学报(哲学社会科学版). 2003.1. ISSN 1000-5285.