Biĕu-diēng Hù-hô̤

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Biĕu-diēng Hù-hô̤ (標點符號) sê cṳ̆-méng siông biĕu-sê siŏh guó uâ dìng-dông, ngṳ̄-ké hĕ̤k-ciā sṳ̀-ngṳ̄ gì siŏh cṳ̄ng hù-hô̤.