Bienville Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bienville Gông
—  Gông  —
Bienville County, Louisiana
Bienville Gông gì ôi-dé
Bienville Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Bienville GôngMī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.