Bleckley Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bleckley Gông
—  Gông  —
Bleckley County, Georgia
Bleckley Gông gì ôi-dé
Bleckley Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Bleckley GôngMī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.