Bollinger Gông (Missouri)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bollinger Gông
—  Gông  —
Bollinger County, Missouri
Bollinger Gông gì ôi-dé
Bollinger Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Missouri
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Bollinger GôngMī-guók Missouri gì siŏh ciáh gông.