Bottineau Gông (North Dakota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bottineau Gông
—  Gông  —
Bottineau County, North Dakota
Bottineau Gông gì ôi-dé
Bottineau Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Dakota
Uōng-câng www.bottineau.com

Bottineau GôngMī-guók North Dakota gì siŏh ciáh gông.