Brantley Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Brantley Gông
—  Gông  —
Brantley County, Georgia
Brantley Gông gì ôi-dé
Brantley Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Brantley GôngMī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.