Broadwater Gông (Montana)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Broadwater Gông
—  Gông  —
Broadwater County, Montana
Broadwater Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Montana
Uōng-câng www.co.broadwater.mt.us

Broadwater GôngMī-guók Montana gì siŏh ciáh gông.