Brown Gông (Kansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Brown Gông
—  Gông  —
Brown County, Kansas
Brown Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Brown GôngMī-guók Kansas gì siŏh ciáh gông.