Buffalo Gông (South Dakota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Buffalo Gông
—  Gông  —
Buffalo County, South Dakota
Buffalo Gông gì ôi-dé
Buffalo Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Dakota
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Buffalo GôngMī-guók South Dakota gì siŏh ciáh gông.