Céng-ăng-ò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Céng-ăng-ò̤

Céng-ăng-ò̤ (晉安河) sê Mìng-gĕ̤ng gì siŏh dèu ciĕ-làu, téng Hók-ciŭBáe̤k-hŭng làu chók lì, gĭng-guó Hók-ciŭ chê-kṳ̆, găk Dài-gĕ̤ng-kṳ̆ làu diē Mìng-gĕ̤ng.

Céng-ăng-ò̤ iâ sê Gū-làu-kṳ̆ gâe̤ng Céng-ăng-kṳ̆ gì gái-ò̤.