Céng-dê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Céng-dê (政治) siŏh cī gáuk cṳ̄ng tuàng-tā̤ cĭk-tā̤ giŏk-cháik gì siŏh ciáh guó-tiàng, iâ sê gáuk cṳ̄ng tuàng-tā̤ hĕ̤k-ciā gáuk-ìng buóh ôi lāu cê-gă gì lé-iáh cū-siàng gì dĕk-dêng guăng-hiê.