Céng-huò

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Céng-huò" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "政和縣", dók cŭ-uái.

Céng-huò-gâing (政和縣) sê Nàng-bìng-chê gì siŏh ciáh gâing.