Céng-tūng-puái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Céng-tūng-puái (正統派, Ĭng-ngṳ̄: Orthodox, Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Ορθόδοξη Εκκλησία, Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄: Православная Церковь), iâ gó̤ có̤ Céng-gáu-huôi (正敎會), sê Gĭ-dók-gáu gì siŏh ciáh gáu-puái. Céng-tūng-puái gâe̤ng Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu, Sĭng-gáu cà̤ sê Gĭ-dók-gáu săng ciáh có̤i duâi gì gáu-puái, gĭng-dáng hông céng-tūng-puái gì nè̤ng dŭ-liāng ô 260,000,000 nè̤ng, ciō-iéu găk Ĕu-ciŭ dĕ̤ng-buô gâe̤ng să̤-nàng-buô.