跳至內容

Cê-bèng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Háng-cê "mă" (媽) gì cê-bèng cêu-sê nṳ̄-bèng (女)

Cê-bèng (字爿), iâ hô̤ lō̤ piĕng-bèng (偏爿), sê háng-cê dài-dŏng cĭng sèu hók-hiêng gì siŏh-buô-hông, iâ sê háng-cê hŭng-lôi gì biĕu-cūng. Hiêng-dâi háng-cê diē-sié gì cê-bèng gê̤ṳng-cūng ô 200 gūi ciéh, pī-ṳ̀ â-dā̤:

 • Kiâ-nè̤ng-ìng: 亻
 • Sĕ̤ng-kiâ-nè̤ng: 彳
 • Huò-bèng: 禾
 • Sê-gáe̤k-kuŏng: 囗
 • Kēu-bèng: 口
 • Chuŏng-sĭng-bèng: 忄
 • Bà̤-lēng-kēng: 犭
 • Dăng-ngê-bèng / Ngâing-ngê: 卩
 • Gău-ngê-bèng / Gàu-ngê / Nuōng-ngê: 阝
 • Nuōng-ùng: 攵
 • Cĕk-ngṳ̆k-bèng: 王
 • Huōi-bèng: 火
 • Sê-dók / Sê-dēng-cūi: 灬
 • Săng-dēng-cūi: 氵
 • Lâng-dēng-cūi: 冫
 • Bâng-káe̤k: 疒
 • Cāu-mā-dô̤: 辶
 • Kĕng-sĭ-bèng: 纟
 • Tiĕu-cài-chiū: 扌
 • Tiĕu-tū-bèng: 土
 • Dé̤ṳk-tàu: ⺮
 • Chō̤-tàu: 艹