Cê-hĕk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Cê-hĕk (字畫) sê cī siā Háng-cê gì sèng-âu, mò̤ gáng-duâng gì siŏh huòi lièng lā̤ siā siàng gì siŏh dèu siáng. Cê-hĕk iâ sê Háng-cê có̤i nâung gì gáiu-siàng dăng-ôi.

Có̤i gĭ-chū gì cê-hĕk ô 8 cṳ̄ng, bău-guák: huàng (橫, Cjk m str h.svg), dĭk (直, Cjk m str v.svg), piék (撇, Cjk m str t.svg), năk (捺, Cjk m str p.svg), dók (點, Cjk m str d.svg), tiĕu (挑, Cjk m str u.svg), gău (鈎, Cjk m str j.svg) gâe̤ng uăng (彎, Cjk m str c.svg).