Cìng-lṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cìng-lṳ̄ (情侶) cêu-sê ô liông-ái guăng-hiê gì siŏh hăk nè̤ng.