Có̤-bê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Có̤-bê, sê piéng-nè̤ng gì hèng-ùi, â̤-sāi niông có̤-bê gì nè̤ng mâ̤ gŭng-bìng gì dáik-gáu iŭ-sié, sĭk-hiêng cê-gă gì mŭk-dék. Có̤-bê sèu-sèu â̤ sōng-hâi gì-tă nè̤ng gì lé-ék.