Cā-tàu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Cā-kī-tàu dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cā-tàu

Cā-tàu (早頭, Hók-ciŭ chê-kṳ̆ gâe̤ng Mìng-âu nè̤ng tĕ̤k „cāi-tàu“) sê cī siŏh nĭk dâi-dŏng nĭk-tàu ciáh chók-hiêng gì hī siŏh dáung sì-găng hô-gê̤ṳng, ék-buăng cī 10 dēng-cṳ̆ng cĭ sèng.

Cā-tàu siăh buông hô̤ lā̤ siăh-cā (食早).