Cā-tàu

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Cā-tàu (早頭, Hók-ciŭ chê-kṳ̆ gâe̤ng Mìng-âu nè̤ng tĕ̤k „cāi-tàu“) sê cī siŏh nĭk dâi-dŏng nĭk-tàu ciáh chók-hiêng gì hī siŏh dáung sì-găng hô-gê̤ṳng, ék-buăng cī 10 dēng-cṳ̆ng cĭ sèng.

Cā-tàu siăh buông hô̤ lā̤ siăh-cā (食早).