Cāi-iêu

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cāi-iêu
Kitesflying.jpg
Lachender Drachen in Sternform.JPG

Cāi-iêu (紙鷂) sê siŏh cṳ̄ng â̤ buŏi gì káh-dièu-nó̤h.