Cāi-iêu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cāi-iêu
Iā sâ̤ cāi-iêu

Cāi-iêu (紙鷂) sê siŏh cṳ̄ng â̤ buŏi gì káh-dièu-nó̤h.