Caldwell Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Caldwell Gông
—  Gông  —
Caldwell County, Louisiana
Caldwell Gông gì ôi-dé
Caldwell Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Caldwell GôngMī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.