Caledonia Gông (Vermont)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Caledonia Gông
—  Gông  —
Caledonia County, Vermont
Caledonia Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Vermont
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Caledonia GôngMī-guók Vermont gì siŏh ciáh gông.