Calhoun Gông (Mississippi)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Calhoun Gông
—  Gông  —
Calhoun County, Mississippi
Calhoun Gông gì ôi-dé
Calhoun Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Mississippi
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Calhoun GôngMī-guók Mississippi gì siŏh ciáh gông.