Cameron Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cameron Gông
—  Gông  —
Cameron County, Louisiana
Cameron Gông gì ôi-dé
Cameron Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Cameron GôngMī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.